Budowa anatomiczna owczarka

../rep/photos/thumbs/287974f7ae3e43add9ceedce9f2bef0f.jpg
 

 

Budowa anatomiczna owczarka niemieckiego

Kościec owczarka niemieckiego, jak i każdego innego psa, można podzielić na dwie części:

Szkielet osiowy

Czaszka stanowi początek tego szkieletu, jednakże zasadniczą jego częścią jest kręgosłup, który składa się z pojedynczych, niewielkich kości zwanych kręgami. Siedem pierwszych to kręgi szyjne - dwa z nich posiadają nawet osobne nazwy: dźwigacz - umożliwiający poruszanie głową w pionie; obrotnik - który pozwala na ruchy obrotowe głowy. Pozostałe kręgi odcinka szyjnego połączone są ze sobą na tyle elastycznie, iż pozwalają szyi na znaczny zakres ruchów bez potrzeby poruszania tułowia.

Następne trzynaście kręgów piersiowych wraz z 11 parami żeber tworzą klatkę piersiową, której zadaniem jest chronić przed zewnętrznymi urazami najważniejsze narządy wewnętrzne.

Tuż za nimi znajduje się 7 kręgów lędźwiowych, które podtrzymują odcinek brzuszny tułowia, czyli słabiznę. Następne trzy kręgi, bardzo silnie ze sobą zrośnięte, tworzą kość krzyżową. I już ostatni odcinek szkieletu osiowego, czyli ogon; zbudowany jest on w przypadku owczarka niemieckiego z 22 kręgów ogonowych. 

 

 1. Kość nosowa
 2. Szczęka
 3. Kość czołowa
 4. Kość potyliczna
 5. Łuk jarzmowy
 6. Żuchwa
 7. Oczodół
 8. Pierwszy krąg szyjny - Atlas
 9. Szósty krąg
 10. Pierwsze żebro
 11. Dwunaste żebro
 12. Rzekome, trzynaste żebro
 13. Mostek - część początkowa
 14. Mostek - część końcowa
 15. Trzeci wyrostek kolczytsy piersiowy
 16. Trzynasty wyrostek kolczysty piersiowy
 17. Pierwszy wyrostek kolczysty lędźwiowy
 18. Siódmy wyrostek kolczysty lędźwiowy
 19. Kość krzyżowa
 20. Kręgi ogonowe
 21. Łopatka
 22. Kość ramienna
 23. Kość promieniowa
 24. Kości przedramienia (kość łokciowa i promieniowa razem)
 25. Nadgarstek
 26. Śródręcze
 27. Palce przedniej kończyny
 28. Miednica
 29. Staw biodrowy
 30. Kość udowa
 31. Rzepka kolanowa
 32. Kość piszczelowa
 33. Kości podudzia (kość strzałkowa i piszczelowa razem)
 34. Staw skokowy
 35. Śródstopie
 36. Palce tylnej kończyny

Szkielet kończyn

Kończyny przednie połączone są ze szkieletem osiowym za pomocą silnych mięśni przyczepionych do mocnych i płaskich kości zwanych łopatkami. W dolnym końcu łopatka połączona jest stawem z kością ramieniową, a z kolei ta - kością promieniową i kością łokciową. Poniżej znajduje się nadgarstek, który składa się z pojedynczych i małych kości ułożonych w dwóch rzędach. Ruchy nadgarstka głównie ograniczone są do ruchu w górę/w dół, jednakże jest on w stanie wykonać nieznaczne ruchy skrętne. Łapa zbudowana jest z pięciu kości śródręcza, czyli palców, z których każde składa się trzech małych kostek. Każdy z palców zakończony jest potężnym pazurem. Najmniejszy, wewnętrzny, palec nie dotyka ziemi.

Kończyny tylne połączone są ze szkieletem poprzez miednicę, która to składa się z trzech parzystych kości. Tworzą one bardzo mocną obręcz połączoną z kością krzyżową kręgosłupa. Po obu stronach miednicy znajdują się panewki, w których spoczywają główki kości udowych. Kości te drugim swym końcem łączą się z dwiema, częściowo zrośniętymi, kośćmi: piszczelową i strzałkową, tworząc kolano. Poniżej kość piszczelowa łączy się ze śródstopiem poprzez staw skokowy. Tylna łapa składa się z 4 palców zakończonych pazurami; czasami zdarza się, że w połowie długości stopy znajdzie się piąty palec, tzw. "wilczy pazur", który należy usunąć. Normalnie w tym miejscu, pod skórą, znajduje się tylko mała kostka, którą da się wyczuć palcami.

Mięśnie

Cały szkielet okryty jest warstwami mięśni, które bardzo precyzyjnie kontrolują ruchy psa. Mięśnie działają w przeciwstawnych parach bądź grupach - np. jeden mięsień powoduje zginanie stawu, a drugi jego prostowanie. Mięśnie są bogato zaopatrzone w nerwy i naczynia krwionośne.

 

 1. Mięsień unosiciel wargi górnej
 2. Mięsień szczękowo-nosowy
 3. Mięsień zamykający wargi
 4. Mięsień policzkowy
 5. Mięsień żwaczowy
 6. Mięsień jarzmowy
 7. Mięsień skroniowy
 8. Mięsień piersiowo-językowy
 9. Mięsień poruszający muszlą ucha
 10. Mięsień piersiowo-głowowy
 11. Mięsień kluczowy szyjny
 12. Mięsień kluczowy ramienny
 13. Mięsień czworoboczny
 14. Mięsień zębaty brzuszny
 15. Mięsień ramieniowo-szyjny
 16. Mięsień naramienny
 17. Mięsień trójgłowy ramienia
 18. Prostownik nadgarstka promieniowy
 19. Prostownik palcowy wspólny
 20. Prostownik palcowy boczny
 21. Prostownik nadgarstka łokciowy
 22. Zginacz nadgarstka łokciowy
 23. Odwodziciel długi pierwszego palca
 24. Mięsień najszerszy grzbietu
 25. Mięsień piersiowy głęboki
 26. Mięsień brzuszny prosty
 27. Mięsień brzuszny skośny
 28. Napinacz powięzi szerokiej uda
 29. Mięsień najdłuższy uda
 30. Mięsień pośladkowo powierzchniowy
 31. Mięsień dwugłowy uda
 32. Mięsień półściągnięty
 33. Mięsień przedni piszczelowy
 34. Prostownik długi palcowy stopy
 35. Mięsień strzałkowy długi
 36. Zginacz palców
 37. Mięsień trójgłowy łydki

 

« wróć